บริษัท เรามีประสบการณ์อันยาวนานใน
อุตสาหกรรมวิดีทัศน์ และขณะนี้เราได้ขยายเข้า
สู่อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
ในอุตสาหกรรม ต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีและความ
ชำนาญในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน

พื้นฐานที่แข็งแกร่งของโรงงานผลิตคือ “คน” องค์กรมีความจำเป็นต้องพึ่งบุคคลากรทั้งในด้านความ
รู้และจิตใจ  เรามีความตั้งใจที่จะสร้างคนของเรา
ให้พนักงานแต่ละคนมีจิตวิญญาณที่พร้อมเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและมุ่่งมั่นที่จะนำเสนอ
สินค้าที่มีคุณค่าต่อสังคม เราจะพัฒนาบริษัทของเราอย่าง
ไม่มี วันสิ้นสุดและมีความตั้งในการที่จะสร้างความสุขของ
พนักงานของเราและชุมชนที่เราเป็นส่วนร่วม

นโยบายบริษัท
จิตวิญญาณแห่งความสงบ
ยึดมั่นมุมมองและมาตรฐานสากล
มอบและส่งเสริมสิ่งที่ดีต่อสังคม

จึงแจ้งมาเพื่อทราบให้ทั่วกัน
นาย โชซากุ ทาคาฮาชิ
ประธานบริษัท