ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรที่ความแม่นยำสูงเท่านั้น เรายังตระหนักในการออกแบบกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ
สถาวะแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น ความชื้น แสงไฟ การสั่นสะเทือน และ เสียง แม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตาม ให้เหมาะสมกับการผลิต

การติดตั้งเครื่องจักร ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติงานทุกห้อง คือผลของการ
คำนวนอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานและ
ความคล่องตัวของพนักงานในการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขณะปฏิบัติงาน โดยเป้าหมายสูงสุด ของเราคือ “ผลิตงานที่มีคุณภาพสูงสุดและตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า”

 

อีกประเด็นสำคัญหนึ่งคือ เครื่องจักรทุกๆ เครื่อง ที่โรงงานของ มิซึกิได้รับการออกแบบ พัฒนา ผลิต และติดตั้งโดยเราเพียงผู้เดียว เพราะการควบคุม ปฏิบัติงาน และดูแลระบบที่ให้ความแม่นยำสูงคือสิ่งที่เราที่มิซึกิชำนาญที่สุด

 

โรงงานผลิตของมิซึกิ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีระบบคมนาคมที่สะดวก พร้อมที่จะขยายตัวในอนาคต